Jazz Müzik Türleri

Jazz müziği 100 yılı aşkın tarihi içinde çok farklı alttürler geliştirmiştir.

Günümüzde de sürekli değişik açılımlara doğru giden caz müzisyenleri türlerarası geçişlere, kültürlerarası müzikal deneylere girişmektedir ancak ana hatları ile ve kronolojik olarak türleri ele almak istersek şöyle bir liste ile karşılaşırız:

Swing
Bebop
Cool Caz
Hard Bop
Free Caz
Caz Rock Fusion

0 yorum: